Anatomi Tumbuhan
(An Tum)

Mata kuliah ini mempelajari struktur dan fungsi sel tumbuhan, reproduksi sel tumbuhan, struktur dan fungsi macam-macam jaringan pembentuk organ tumbuhan, serta macam-macam struktur dan fungsi organ tumbuhan. Selain itu juga mempelajari pertumbuhan primer dan sekunder serta adanya beberapa pertumbuhan yang menyimpang.