Filsafat Pendidikan IPA
(IPA 233)

Mata kuliah iniĀ  membahas mengenai hakekat filsafat ilmu, macam-macam filsafat ilmu, filsafat konstruktivisme, dan sejarah pemikiran ilmuwan (Science)